Carlos Mascaró. Ferreries (Menorca) 1957

Un fet constant en sa trajectòria artística des pintor, des des seus inicis fins a s’actualitat dedicat professionalment a sa pintura, és s’interès per pintar i estudiar es grans mestres clàssics, especialment ets holandesos des segle XVII.

Encara que sa seva pintura és extremadament minuciosa i detallada, i per això de molt lenta producció, ha celebrat quinze exposicions individuals i ha participat en més de seixanta col·lectives. Una trajectòria a la qual se li suma s’estudi constant de ses tècniques pictòriques i sa peregrinació per es museus de tota Europa per veure ets originals des grans mestres clàssics. En definitiva una sòlida formació, profunda experiència i criteri artístics que es reflecteixen en sa seva especialíssima obra.

Fruit d’aquest treball i dedicació és s’interès que es col·leccionisme contemporani mostra per sa gran tècnica i sensibilitat de Carlos Mascaró. Per això podem trobar testimoniatges de sa seva obra al voltant del món, tant en col·leccions particulars com a nes fons artístic d’importants institucions públiques i privades.